ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ

Συχνά λέω θα κάνω από Δευτέρα δίαιτα, και αφού ξεκινήσω μια προσπάθεια τη σταματάω μετά από δύο – τρεις μέρες. Κάθε φορά που σκέφτεστε τη λέξη δίαιτα νιώθω φόβο στέρησης, αποτυχίας, άγχος, απογοήτευσης, καταπίεσης και κούρασης.
Η σημασία της ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ έχει να κάνει με την:
• Ενεργητική συμμετοχή του ατόμου μέσα στα ΒΗΜΑΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ διατροφικής συμπεριφοράς και ΒΙΟΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.
• Συνεργασία στη διαμόρφωση σωστών διατροφικών επιλογών υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και όχι με καταναγκαστική χειραγώγηση του ατόμου.
• Αναγνώριση αιτιών και ερμηνεία των καταστάσεων που οδηγούν σε υπερφαγικά επεισόδια (πότε και γιατί τρώω) και με ποιους τρόπους μπορούν να αντιμετωπιστούν.
• Επανεκτίμηση του ατόμου μέσα στα ΒΗΜΑΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ διατροφικής συμπεριφοράς.
• Τακτικός έλεγχος ειδικών μετρήσεων (τμηματική ανάλυση σύστασης σώματος, μέτρηση δερματοπτυχών, φυσικής δραστηριότητας)
• Ενδυνάμωση της δέσμευσης για αλλαγές στη διατροφική συμπεριφορά
• Αύξηση της ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑΣ, ετοιμότητας, και προσοχής του ατόμου
• Εκπαίδευση ανάλογη με τις ανάγκες και ικανότητες του ενδιαφερόμενου.
• Ισχυρό αίσθημα σκοπού του ενδιαφερόμενου.
• Ψυχολογική στήριξη, ενθάρρυνση, μαθαίνοντας σε κάθε συνεδρίας και κάποια καινούρια τεχνική ελέγχου ανάλογη με τις ανάγκες παρέμβασης.

elGreek